Protekcjonizm i jego skutki

Czymś dobrze znanym w ekonomii jest postulat ochrony rynku. Odbywa się on różnymi sposobami, a jednym z bardziej rozpowszechnionych jest protekcjonizm celny, który w praktyce prowadzi do ograniczenia importu spoza granic danego kraju. Należy przy tym zaznaczyć, że protekcyjna polityka może przybierać różne postacie.

Zazwyczaj bariery są ukierunkowane wyłącznie na niektóre kategorie towarów, rzadko państwa stosują protekcyjne narzędzia w odniesieniu do całości importu, albowiem to już cecha gospodarki autarkicznej. Dzięki stosowaniu takiego rozwiązania można okresowo poprawić sytuację finansową krajowych producentów, jednak na dłuższą metę nie jest to właściwe dla gospodarki, ponieważ hamuje przepływ kapitału i często skłania przedsiębiorców oraz konsumentów do podejmowania działań w szarej strefie. Brak zewnętrznej konkurencji może też utrwalać u producentów złe nawyki i nie mobilizować do podwyższania jakości wyrobów.

Transport Szczecin Berlin Ranking Diamenty Forbesa jest realizowany wspólnie z Forbes

Poza tym wyraźnie widać dziś tendencję, aby ograniczać politykę protekcjonistyczną.

programy partnerskie dla blogerów