Efektywna nauka języków obcych

Samo uczęszczanie na zajęcia języka obcego może nie być wystarczające, jeśli dziecko będzie zniechęcone nauką. Warto poznać wówczas przyczyny. Czasem okazuje się, że nauka nie jest efektywna z powodu różnych obaw bądź lęków dziecka. Naukowcy wyodrębnili kilka motywów, które powodują, że uczymy się języków obcych. Jednym z takich motywów jest motyw poznawczy. Jest on charakterystyczny dla tych dzieci, które interesują się otaczającym ich światem. Eksperci uważają, że motyw ten przeważa głównie u dzieci, które uczęszczają do szkół. Jednym z lepszych sposobów na ciekawe poznanie nowego języka jest zdecydowanie się na kurs w  szkoła niemieckiego warszawa

Wtedy bowiem zachodzi większe prawdopodobieństwo, że dzieci chcące poznać kulturę danego kraju, zaczną od podstaw, czyli nauki języka obcego. Motyw bezpieczeństwa występuje u dzieci, które mają niskie poczucie własnej wartości. Takim dzieciom zależy, żeby nie wypaść gorzej od rówieśników. Z tego powodu uczą się języka obcego. Niekiedy osiągają wysokie rezultaty. Częściej jednak ich wyniki są przeciętne. Dzieci, które są pewne siebie chcą zazwyczaj wzbudzić podziw u nauczycieli i rówieśników.

Wówczas występuje motyw uznania. Najczęściej takie dzieci osiągają ponadprzeciętne umiejętności językowe. Z kolei jeśli dziecko jest zafascynowane kulturą danego kraju, może pojawić się motyw integracyjny. Dziecko wie, że chcąc porozmawiać z rówieśnikiem z innego kraju, musi najpierw poznać jego język. Dzieci zatem uczą się języków obcych z różnych powodów. Warto poznać, co kieruje naszym dzieckiem w uczeniu się obcych wyrażeń. Znacząco wpływa to bowiem na efektywność nauczania.